top of page

לקפוץ בחושך

אשתו של שלמה קולברג , פרופסור לפלוסופיה , עוזבת אותו ומצטרפת לכת "ניו אייג'ית של מדיטציה ורוחניות. בערב שבת אחד נותר הפרופסור בביתו  ועושה  חשבון נפש עם עצמו עם אשתו ועם אלוקיו .

בימוי: עידו לוינגר

משחק: אהרון יוקל.

 

bottom of page