top of page

מכתב לאבא

 

סיפור מרתק על אחים טובים שהופכים להיות אוייבים וחוזרים להיות אוהבים . הצגה שעוסקת בקנאה תשובה ותפלה . 

זכתה להצלחה רבה בכל רחבי הארץ.

משחק: עידו לוינגר. 

מוסיקה: יואב שמש. 

bottom of page