top of page

המעיין הנסתר

 

הצגה מצחיקה ומרתקת מלאה במסר וביראת שמים

 

פנחס הוא ממש " גדול הדור " בקמצנות

יוסקל'ה נשבה ע"י גויים והוא בסכנת חיים

במפגש ביניהם פנחס זוכה לגלות את המעיין הנסתר

 

משחק: עידו לוינגר

bottom of page