top of page

הרפתקאות בארץ אבות

יוסי ושלומי הם שני אחים שלא מסתדרים.

באמצעות ספר פלאי הם מוצאים את עצמם בתקופתו של רבי עקיבא.

בפקודתו הם יוצאים לשליחות סודית הקשורה במסכת אבות .

האם יצליחו לברוח מהרומאים ולחזור הביתה? 

 

הצגה מצחיקה ומרתקת.

כתיבה ועיבוד : עידו לוינגר

משחק: חננאל אמיתי, עדו לוינגר, ליאור אבשלום\ אלחנן אבן חן

bottom of page